Co decyduje o wystawieniu dzieła w muzeum

Dorobek ludzkości stanowi ogromny zakres, obejmujący bardzo wiele dziedzin wytwórczości. Są to dzieła obejmujące malarstwo, rzeźbę, grafikę, rzemiosło artystyczne, numizmatykę, militaria. Muzea najczęściej przyjmują, następnie zaś magazynują wiele rzeczy, które muszą posiadać oczywiście walory artystyczne, historyczne, estetyczne i edukacyjne. Jednakże nie wszystkie przyjmowane przedmioty są następnie wystawiane. Decydują o tym nie tylko wyżej wymienione walory, ale też to, kto jest autorem danego dzieła sztuki, co to właściwie jest, a obecnie przede wszystkim jego wartość rynkowa. Każdy jeden przedmiot jest na swój sposób unikalny, ale często dzieje się tak, że nawet dzieło wykonane przez autora o doskonałej renomie, znajduje się w magazynie, nie zaś na wystawie. Decyzja o wystawieniu jednych dzieł sztuki odbywa się kosztem tych drugich. Są one jednak często wypożyczane przez inne placówki na wystawy czasowe. Każda z nich gromadzi jak najcenniejsze eksponaty w celu ich ochrony przed zniszczeniem, a także zapomnieniem, w związku z tym nie ważne jest to, co to za dzieło. Czy to obraz, czy rzeźba, czy też grafika. Najczęściej są wystawiane dzieła, które posiadają niewątpliwie walory artystyczne, jak i historyczne, a więc są obrazem danej epoki, bądź przedstawiają ważne wydarzenia z zakresu historii, co oczywiście ma związek z funkcją edukacyjną. Ważna jest także estetyka, jednak to wiąże się nie tylko z pojęciem piękna, ale i brzydoty, zaś obie definicje są charakterystyczne dla danej epoki. Liczy się również artysta, który wykonał dzieło, a co za tym idzie, jego wartość rynkowa. Zaś najwyżej cenieni artyści to Ci najbardziej znani, a ważna jest również historia obiektu, jak i cały proces jego wykonania. Każde muzeum jest w posiadaniu pewnego rodzaju dzieł unikalnych, posiadających niezwykłą historię, a także przedstawiających ważne wydarzenia, namalowanych przez renomowanego autora, które będą wystawiane, jak i dzieła artystów mniej znanych, ale posiadających duże walory artystyczne.

About the author /


Related Articles