Jak wygląda egzamin na kartę rowerową

Jak wygląda egzamin na kartę rowerową?

Karta rowerowa jest dokumentem, który jest potrzebny dziecku, aby mogło jeździć rowerem, ale nie tylko. Kiedy nasza pociecha może zrobić takie uprawnienie na jazdę jednośladem? Warto sprawdzić obowiązujące przepisy.

Jak wygląda egzamin na kartę rowerową? Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że egzamin na kartę rowerową może zrobić dziecko, które ukończyło 10 rok życia. Najpierw należy zdać test z teorii, który składa się z 25 pytań, na którym trzeba wykazać znajomość przepisów ruchu drogowego. Następnie można przejść do egzaminu praktycznego, który polega na sprawdzeniu takich umiejętności jak jazda na wprost, zatrzymanie się w wyznaczonym miejscu, skręcanie w lewo i w prawo, zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszanie, jazda po ósemce, jazda slalomem, a także reagowanie na znaki drogowe. Aby egzamin był zaliczony, dziecko powinno wykonać 90% manewrów.

Kartę rowerową zazwyczaj można wyrobić w szkole, jest wydawana przed dyrektora szkoły. Oczywiście można zdecydować się także na wizytę w wojewódzkim ośrodki ruchu drogowego lub w ośrodku nauki jazdy, gdzie również wydawane są karty rowerowe. Karta rowerowa może okazać się przydatna, dlatego warto, żeby dziecko ją miało.

About the author /


Related Articles