Miasto prawa i wielkiej sztuki

Czy masz ochotę na badeńską zagadkę?

Duże europejskie miasto między Schwarzwaldem a Renem, badeńska rezydencja i stolica landu to również „siedziba prawa“. Znajduje się tu bowiem Federalny Sąd Konstytucyjny oraz Trybunał Federalny – najwyższa instancja sądownictwa karnego i cywilnego Republiki Federalnej Niemiec. W „mieście pośród zieleni” żyje ponad 290.000 obywateli. Jedna czwarta jego powierzchni porośnięta jest lasem, który rozciąga się aż po samo centrum – podobnie jak znajdujący się naprzeciwko dworca głównego ogród zoologiczny. Zgadnij, jakie to miasto? Zostało założone w 1715 roku przez margrabiego Karola Wilhelma von Baden-Durlach. Sztuka i kultura nadal odgrywają tu wielką rolę, a to dzięki Badeńskiemu Teatrowi Państwowemu, Akademii Sztuk Pięknych i Państwowej Galerii Sztuki.

Szczególne miejsce na europejskiej scenie kulturalnej zajmuje Zentrum für Kunst und Medientechnologie – centrum sztuki i technologii medialnej. Od 1997 roku w stojącym pod ochroną konserwatorską, zabytkowym budynku fabrycznym o długości 312 m mieści się pierwsza w Europie pracownia sztuki medialnej i pierwsze na świecie muzeum mediów. W gigantycznej hali bezpośrednio sąsiadują ze sobą Galeria Miejska (Städtische Galerie) z dziełami artystów takich jak Hans Thoma czy Markus Lüpertz oraz Muzeum Sztuki Współczesnej (Museum für Neue Kunst), posiadające w swoich zbiorach aż 1.100 prac.

Niesłabnącym zainteresowaniem fotografujących gości cieszą się dwa obiekty: klasycystyczny rynek wraz swym znakiem rozpoznawczym – piramidą, oraz pałac, który w dosłownym znaczeniu odgrywa centralną rolę w mieście. Absolutystyczny założyciel miasta zalecił, aby wszelkie ulice rozchodziły się od jego rezydencji i układały w kształt wachlarza. Z uwagi na ów regularny rozkład ulic i alej Karlsruhe nazywane jest „Miastem Wachlarzowym”.

Zdradziliśmy tajemnicę: to właśnie leżące pomiędzy Schwarzwaldem a Renem Karlsruhe jest owym miastem, którego symbolem jest piramida i gdzie znajduje się pierwsze muzeum mediów na świecie. Zagadka rozwikłana!

About the author /


Related Articles