Sport- teoria i praktyka

O sporcie chyba każdy z nas przynajmniej słyszał. Trudno jest nam jednak go zdefiniować. Dlaczego tak się dzieje? Może dlatego, że sport przeplata naszą rzeczywistość, jest jej nieodłącznym elementem, którego nie mamy potrzeby zamykać w ramy teoretyczne.

A jak wygląda definicja sportu? Ta najczęściej pojawiająca się podkreśla dwa aspekty. Pierwszym z nich jest aktywność fizyczna. To ona nadaje sens i charakter sportowi. Drugi aspekt mówi o doskonaleniu sprawności, przy czym podkreśla, że jest to doskonalenie mające na celu współzawodnictwo. Tak nakreślona definicja dzieli sport na dwie kategorie: sport wyczynowy oraz sport profesjonalny. I to tyle, jeśli chodzi o teorię. A praktyka? Ona właściwie idzie w parze z teorią, nadając jej niezwykle szeroki wymiar. Bo sport jest kategorią niezwykle rozbudowaną. Dyscyplin sportowych jest całe niemal mnóstwo, a i różnego rodzaju zawodów sportowych, lokalnych, krajowych i międzynarodowych też. Więc miłośnicy sportu mają wiele momentów sportowych wzruszeń.

About the author /


Related Articles